12 mistet livet i trafikken i april

Før siste dag i måneden er over melder Statens vegvesen at 12 personer har mistet livet i trafikken i april.

– Det har vært en tung måned for trafikksikkerheten, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Apriltallene alene tilsvarer summen av omkomne de tre første månedene, og er en utvikling vi ikke ønsker. Det er ulike grunner til de mange dødsulykkene, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme og følge trafikkreglene framover våren slik at vi sammen kan snu den negative utviklingen, sier hun.

Hittil i år har 25 personer mistet livet på norske veier, 11 flere enn i tilsvarende periode i 2021.

Menn er sterkt overrepresentert blant dem som har mistet livet i trafikken, 21 mot 4. Det er ingen barn blant de omkomne hittil i år.