15. juni blir det strengere regler for elsparkesykkel

Fra 15. juni kan du miste førerkortet hvis du fyllekjører med elsparkesykkel. Det innføres en rekke innstramminger på reglene for transportmiddelet.

Promillegrensa legges til 0,2 som med andre kjøretøy, aldersgrense blir lagt på 12 år, og det blir påbudt å bruke hjelm for barn under 15 år, skriver NRK.

Terskelen for å frata personer førerkortet for promillekjøring med elsparkesykkel legges imidlertid på samme nivå som for moped, ikke nivået for bil.

Fra september vil selskaper som leier ut slike kjøretøy ha krav om ansvarsforsikring. Det samme vil private eiere også måtte gjøre fra 1. januar.

– Jeg er glad for at vi nå endelig får disse regelendringene på plass. Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av elsparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring. Jeg håper at vi ved å stramme ytterligere inn i regelverket, vil se færre både skader og konflikter denne sommeren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Flere av disse endringene ble varslet allerede i vinter, men de har nå vært på høring, og det er kjent at endringene trer i kraft 15. juni.

– Beslutningen til samferdselsministeren er bra for trafikksikkerheten, selv om det åpenbart er utfordringer med kjøring på fortauet i dag, sier Norden-sjef Christina Moe Gjerde i elsparkesykkelselskapet Voi.