4100 flere mottok arbeidsavklaringspenger i første kvartal

Ved utgangen av mars 2022 mottok 136.600 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er en økning på 4100 personer i årets første kvartal.

4 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok arbeidsavklaringspenger ved utgangen av mars, viser tall fra Nav.

Det er en økning på 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal og er på nivå med andre kvartal i 2018.

– Det er normalt at det er flere nye mottakere ved starten av året, dette henger sammen med blant annet sesongvariasjoner i arbeidsmarkedet og i sykefraværet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Som følge av koronapandemien fikk flere forlenget stønadsperioden, noe som også innvirker på tallene. (NTB)