Aker-verdiene økte til nesten 75 milliarder kroner

Aker og underselskapene ble i første kvartal verdsatt til rekordhøye 74,7 milliarder kroner. Det er 4,9 milliarder mer enn ved årsskiftet.

Økningen i den verdijusterte egenkapitalen utgjør 7,1 prosent. I en børsmelding om resultatet skriver konsernsjef Øyvind Eriksen at hele den globale økonomien er påvirket av krigen i Ukraina.

– Russlands invasjon av Ukraina og dens følger er ikke begrenset til Øst-Europa, men har rammet finansmarkedet og forstyrret den globale økonomien. Det har potensial til å reversere tiår med fremgang for globalisering og vekst. Midt i en slik brutal og meningsløs konflikt, hvor hele energimarkeder blir rekalibrert, blekner betydningen av ett enkelt selskaps førstekvartalsresultat, sier Eriksen.

Økt verdi for Aker BP og Aker Solutions var hovedårsaken til at Akers industrielle investeringer hadde en verdiøkning med 3,9 milliarder kroner til 71,5 milliarder kroner.

Akers finansielle investeringsportefølje hadde en verdiøkning på nær 1 milliard kroner, til 13,4 milliarder kroner. (NTB)