Amnesty: Antall henrettelser økte 20 prosent i fjor

Minst 579 personer ble henrettet i verden i 2021, slår Amnesty International fast i en rapport tirsdag.

Det er en økning på 20 prosent fra 2020, som delvis kan knyttes til lettelser i coronarestriksjonene, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen.

De 579 henrettelsene ble gjennomført i 18 land i 2021, ifølge Amnestys rapport.

Iran sto for minst 314 av disse. For Irans del utgjør det en økning på 28 prosent fra 2020, da landet gjennomførte 246 henrettelser.

Tross økningen fra 2020 til 2021 er fjorårets tall fortsatt det nest laveste antallet registrerte henrettelser siden 2010.

Kina, Iran, Egypt, Saudi-Arabia og Syria er landene med det høyeste antallet henrettelser. Saudi-Arabia sto for en stor økning i antall henrettelser i fjor, ifølge Amnesty, og organisasjonen påpeker at trenden har fortsatt i år. Amnesty viser til at 81 mennesker ble henrettet på én enkelt dag i mars i år.

Mye av økningen kommer fra henrettelser knyttet til narkotikarelaterte forbrytelser, noe Amnesty kaller et «grovt brudd på internasjonal lov» som i utgangspunktet kun tillater dødsstraff for forbrytelser som involverer drap.