Avslutter advokataksjonen – går til mekling

Det melder Rett24. Under aksjonen har advokater nektet å påta seg forsvareroppdrag i Høyesterett, slik at flere saker har måttet utsettes. Det er tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og riksmekler Mats W. Ruland som skal finne en løsning i konflikten, som blant annet har handlet om nivået på salærsatsen til offentlig oppnevnte forsvarere og bistandsadvokater og deres mulighet til å forhandle om denne satsen.

Advokatforeningen har tidligere avslått å avslutte aksjonen før mekling, men har nå jenket seg, ifølge et brev de har sendt til Justisdepartementet mandag.

– Vi føler departementet kommet oss i møte på noen viktige punkter, og hovedstyret har derfor besluttet å avslutte aksjonen straks meklingen kommer i gang. Men jeg vil understreke at aksjonen vil måtte gjenopptas dersom meklingen mot formodning ikke gir resultater av betydning, sier leder av Advokatforeningen Jon Wessel-Aas til avisen.