Baerbock: Tyskland støtter oljeboikott av Russland

Tyskland støtter en EU-oljeboikott av Russland og er beredt til å klare seg uten russisk olje i mange år, sier den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock.

Det sier Baerbock til den tyske kringkasteren ARD i forkant av mandagens ekstraordinære energiministermøte i EU, hvor russisk olje og gass står øverst på agendaen.

Baerbock sier at flere nye oljekontrakter den siste tiden har redusert den tyske avhengigheten av Russland. Bruken av russisk olje har falt fra 35 prosent til tolv prosent i løpet av de siste få ukene, ifølge tyske myndigheter.

Spørsmålet om boikott av russisk olje og gass har splittet medlemslandene i EU. Tyskland har til nå strittet imot, men med tysk støtte øker presset på de resterende EU-landene som hittil har vært imot eller sittet på gjerdet.

Ungarn, Østerrike, Slovakia, Spania, Italia og Hellas er alle imot oljeboikott, i frykt for at dette vil føre til energimangel og alvorlige følger for egen økonomi. (NTB)