Biden om lekket abort-utkast: Vet ikke om det er ekte

USAs president Joe Biden sier han ikke vet om det lekkede abortutkastet er ekte, og krever at «Roe mot Wade» består.

Retten til selvbestemt abort har vært gjeldende siden saken Roe mot Wade i 1973, som slår fast at kvinner har rett til selvbestemt abort fram til fosteret er levedyktig.

– Vi vet ikke om dette utkastet er ekte, eller om det gjenspeiler den endelige avgjørelsen til Høyesterett, sier han i en uttalelse fra Det hvite hus.

– Hvis Høyesterett velter Roe, vil det falle på vår nasjons folkevalgte på alle regjeringsnivåer å beskytte en kvinnes rett til å velge.

Den føderale retten til selvbestemt abort kan forsvinne dersom uttalelsene i et lekket utkast stemmer. Et utkast som nettstedet Politico har fått fatt i, skal nemlig avsløre at et flertall i Høyesterett vil sette til side retten til selvbestemt abort.

Flere demonstranter hadde i natt samlet seg utenfor Høyesterett for å protestere.

Utkastet er ikke verifisert av andre kilder enn Politico, og ordlyden kan endres. Lekkasjen, om den viser seg å være autentisk, er i så fall et alvorlig og historisk brudd på Høyesteretts taushetsplikt.

Utkastet er ført i pennen av høyesterettsdommer Samuel Alito.