Britisk etterretning: Høyst sannsynlig at Russland har bygd flytebro i Kherson

Ukraina har den siste tiden utført flere angrep mot broer i Kherson over Dnipro-elven. Broene er strategisk viktige for russiske styrker som bruker dem som forsyningslinje.

Angrepene har ikke ødelagt broene helt, men hindret Russland i benytte større kjøretøy over broene.

Britisk etterretning skriver at det er høyst sannsynlig at Russland har bygd to flytebroer og et fergesystem for å kompensere for at broene har blitt skadet.

Havnebyen i sør regnes som strategisk viktig der den ligger både langs Svartehavet, ved elven Dnipros bredder og forholdsvis nært den annekterte Krim-halvøya.

Kilde: VG