Britisk etterretning: Russisk rekrutterings-plan kan være brudd på Genève-konvensjonen

Ukrainsk etterretning hevder at Russland planlegger å verve soldater fra de okkuperte områdene i Kherson og Zaporizhzhia.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet vil en slik rekruttering være et klart brudd på artikkel 51 i Genève-konvensjonen som regulerer regler for stridende parter i krig. Det skriver de på Twitter.

Forsvarsdepartementet skriver at artikkelen eksplisitt sier at en okkuperende makt ikke kan rekruttere personer i områder som er okkupert til sine styrker.

«…ingen form for press eller propaganda med mål å sikre verving av sivilister er lov», står det i konvensjonen ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Det medfører at enhver form for verving i de okkuperte territoriene – uavhengig om det er frivillig og lovlig ifølge russisk jus – vil være et brudd på Genève-konvensjonen, påpeker det britiske forsvarsdepartementet.