Britisk etterretning: Russland har mislykkes i å ødelegge Ukrainas luftforsvar

I sin daglige morgenoppdatering fra britisk etterretning om krigen i Ukraina, lister det britiske forsvarsdepartementet på Twitter opp tre punkter om utviklingen i krigen.

Dette skriver de:

  • Ukraina beholder kontrollen over mesteparten av sitt luftrom. Russland har mislykkes i å ødelegge det ukrainske luftforsvaret eller undertrykke ukrainsk luftvern. Ukraina fortsetter å utgjøre en risiko for russiske luftstyrker.
  • Russisk luftaktivitet er hovedsakelig fokuserte på sørlige og østlige Ukraina, og gir støtte til russiske bakkestyrker der. Russland har begrenset tilgang til luftrommet nord og vest i Ukraina, noe som begrenser offensive handlinger til dype angrep med langtrekkende våpen. Russland fortsetter å angripe ukrainske militære ressurser og logistisk infrastruktur over hele landet.
  • De fleste russiske luftangrepene i Mariupol er trolig gjennomført med frittfallende bomber uten styresystem. Disse våpnene reduserer Russlands evne til effektivt å skille mellom mål når de gjennomfører angrep, som øker risikoen for sivile ofre.