Britisk etterretning: Russlands eliteenheter har lidd av høyest utmattelse

Ved starten av krigen hadde Russland over 120 taktiske bataljonsgrupper, som er omtrent 65 prosent av hele landets kampstyrke, skriver britisk etterretning i dagens rapport.

Det er sannsynlig at mer enn en fjerdedel av disse enhetene nå har blitt gjort kampineffektive, skriver de videre.

– Noen av Russlands eliteenheter, inkludert de russiske luftlandestyrkene, har lidd av høyest utmattelse. Det vil trolig ta år for Russland å rekonstruere disse styrkene.