Britisk etterretning: Ujevn luftstøtte svekker russiske styrker

Britisk etteretning skriver i sin daglige oppsummering at ujevnheter i luftstøtte hindrer russiske styrker fra å oppnå potensialet sitt i krigen i Ukraina:

  • Russland håper å rette opp problemer som tidligere har begrenset landets invasjon ved å konsentrere kampkraft geografisk, forkorte forsyningslinjer og forenkle kommandolinjene.
  • Russland står fortsatt overfor betydelige utfordringer. Landet er tvunget til å slå sammen og sette inn svekkede avdelinger som gikk tapende ut i det nordøstlige Ukraina. Mange av disse avdelingene sliter sannsynligvis av svekket moral.
  • Mangler i russisk taktisk koordinering fortsetter. Mangel på ferdigheter på avdelingsnivå og ujevn luftstøtte har gjort Russland ute av stand til å utnytte sin kampevne fullt ut, til tross for lokale forbedringer.