Britisk etterretning: Ukrainsk kornproduksjon er ventet å synke med 20 prosent

Russlands invasjon har ført til en betydelig redusering av Ukrainas landbruksproduksjon, melder britisk etterretning mandag kveld.

Det er ventet at Ukrainas kornproduksjon vil bli redusert med 20 prosent fra i fjor, noe som vil ha store konsekvenser for kornprisene verden over. Ukraina er verdens fjerde største produsent og eksportør av landbruksvarer.

– Høye kornpriser kan få betydelige konsekvenser for det globale markedet og true den globale matsikkerheten, særlig i noen av de minst økonomisk utviklede landene, skriver det britiske forsvarsdepartementet.