Brudd i hovedoppgjøret i Oslo kommune

Det er brudd i forhandlingene i Oslo kommune, og hovedtariffoppgjøret går til mekling.

Det melder partene i pressemeldinger fredag ettermiddag.

– Kommunen beklager at det ikke har vært mulig å komme fram til en forhandlingsløsning, sier Oslo kommunes forhandlingssjef Per Steinar Aasebø.

– Arbeidsgiver var ikke villig til å komme oss i møte på kravet om styrking av kjøpekraften til våre medlemmer, sier forhandlingsleder Mona Bjørnstad for YS Oslo kommune.

Forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne sier at tilbudet fra kommunen ikke var godt nok.

LO, Unio, Akademikerne og YS møter Oslo kommune til mekling 2. mai. Avsluttende mekling blir fra 20 mai. Fristen er ved midnatt tre dager senere. En eventuell streik kan tidligst iverksettes 24. mai. (NTB)