Danske tall: Coronadødeligheten var nesten dobbelt så høy for menn

Tall fra Danmark viser at dødeligheten for pasienter som var smittet med coronavirus, var nesten dobbelt så høy for menn som for kvinner.

Tallene kommer fra Danmarks Statistik og baserer seg på dødsfall fra 1. mars 2020 til utgangen av 2021. Det dreier seg om tall på pasienter som har dødd med coronasmitte, ikke nødvendigvis av covid-19.

Justert for alder var dødeligheten for kvinner på 46 av 100.000. For menn var tallet 81 av 100.000.

– Kvinner blir i gjennomsnitt eldre enn menn, og når vi tar høyde for det ved å aldersjustere i forhold til befolkningens alder, kan vi se at overdødeligheten hos menn er mer markant, sier Anne Vinkel Hansen i statistikkbyrået.

Tallene viser at alder er den mest betydningsfulle faktoren for dødelighet med koronavirus. (NTB)