Den britiske regjeringen skal avgjøre Assanges skjebne

En britisk domstol har besluttet å overlate beslutningen om utlevering av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange til innenriksminister Priti Patel.

USA har tiltalt Assange for spionasje etter at WikiLeaks i 2010 publiserte en halv million lekkede dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan og krever ham utlevert.

En britisk domstol avviste i januar 2021 begjæringen, men avgjørelsen ble senere omgjort av en høyere rettsinstans. I januar i år besluttet High Court i London at utleveringssaken kunne ankes, men også denne kjennelsen ble siden satt til side.

Onsdag ble det holdt et rettsmøte i Magistrate Court i London, som besluttet å oversende spørsmålet om utlevering til innenriksminister Priti Patel. Hun har nå to uker på seg til å fatte en avgjørelse, men saken vil ikke være over med det.

Dersom Patel beslutter at Assange skal utleveres til USA, har Assanges forsvarere frist til 18. mai med å anke til britisk høyesterett. Blir beslutningen opprettholdt der, vil de bringe saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) i Strasbourg.

Dersom WikiLeaks-grunnleggeren til slutt blir utlevert til USA, venter en omfattende tiltale om spionasje som kan gi opptil 175 års fengsel. (NTB)