Det internasjonale atomenergibyrået: Tsjernobyl-okkupasjonen var veldig, veldig farlig

De russiske styrkenes okkupasjon av Tsjernobyl-kraftverket var svært, svært farlig, sier sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi.

Tirsdag var årsdagen for atomulykken i 1986, da en atomreaktor eksploderte og forårsaket radioaktive utslipp over store områder.

Russiske styrker inntok atomanlegget i mars, og det var lenge frykt for at krigshandlingene skulle føre til ytterligere utslipp fra det nedstengte anlegget. Styrkene har siden trukket seg tilbake.

– Situasjonen var helt unormal og veldig, veldig farlig, sa Grossi under besøket.