DNB-sikkerhetsdirektør: – Trusselbildet øker hele tiden

DNB håndterte i fjor 27 saker med et alvorlig skadepotensial for konsernet, skriver banken i sin nye trusselvurdering.

– Det går ikke rette veien. Trusselbildet øker hele tiden, og man ser ingen stopp, eller at ting vil stabilisere seg, sier sikkerhetsdirektør Anders Hardangen i DNB til Dagens Næringsliv.

I sin nyeste trusselvurdering for 2022 beskriver banken hvordan trusselaktører prøver å komme inn i DNBs digitale infrastruktur. Både de cyberkriminelle og statlige aktører har blitt stadig sterkere og mer aktive. Cyberkriminelle grupper opererer nå med vanlige arbeidstider, ansattgoder, og investeringer i utvikling og forskning.

I 2021 opplevde banken også tre hendelser der ansatt ble utsatt for fysisk vold, og 29 ganger der de ble truet. Trolig er det store mørketall. Det er også en økning på 66 prosent i antall bedragerisaker, og tallet var nærmere 8.400 i 2021. Særlig stor økning var det innen yrkesskadeforsikring, investeringsbedragerier og såkalte kjærlighetsbedragerier. (NTB)