Dødsfallet i Askim: Siktede erkjenner ikke straffskyld

Politiet fikk tirsdag klokken 05.15 melding om en kvinne som hadde blitt alvorlig skadet av en bil i Askim. Føreren av bilen er siktet for uaktsomt å ha forvoldt kvinnens død. Det er en relasjon mellom fører og avdøde.

Siktede erkjenner ikke straffskyld, opplyser mannens forsvarer Marianne Darre-Næss, til VG.

– Han har hatt det særdeles vanskelig, men gir uttrykk for lettelse over at retten ikke fant skjellig grunn til mistanke, sier hun.

Tidligere onsdag, ble det kjent at Follo og Nordre Østfold tingrett ikke har tatt politiets begjæring om varetektsfengsling av siktede til følge, siden retten ikke har funnet at mistankekravet er oppfylt.

– Politiet har meddelt tingretten at kjennelsen vil bli anket og tingretten har besluttet at påtalemyndighetens anke gis oppsettende virkning, sa politiadvokat Ole Friestad til VG.

Det innebærer at siktede vil følgelig bli holdt videre i varetekt frem til lagmannsretten har truffet en avgjørelse.