– Ekstraordinær situasjon før jordbruksoppgjøret

Landbruks- og matdepartementet varsler at statens tilbud i jordbruksoppgjøret legges frem på torsdag. – Det er en ekstraordinær situasjon for jordbruksoppgjøret i år. Det er stor grad av usikkerhet på mange områder og et omfattende materiale som må gjennomgås før staten kan legge fram sitt tilbud, sier statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Viil Søyland.

Søyland vil presentere statens tilbud. Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil også være til stede under fremleggelsen, som blir møtt med store forventninger fra bønder over hele landet.