Enighet i lønnsoppgjøret for vekterne

Det blir ingen repetisjon av vekterstreiken fra 2020. Onsdag morgen kom NHO Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel til enighet.

Etter to dagers forhandlinger og flere timer på overtid kom partene til enighet om et forslag til revidert Vekteroverenskomst for 2022–2024.

De har blitt enige om flere endringer, ifølge Norsk Arbeidsmandsforbund. Blant dem er at lønnen øker med 7 kroner per time for alle ved 37,5 timers uke. Områdeledertillegget økes til 2.000 kroner, mens objekt og vaktledertillegget økes til 1.000 kroner.

– Jeg er fornøyd med resultatet vi har oppnådd for medlemmer på Vekteroverenskomsten og mener det er bra vi denne gang fikk til en forhandlingsløsning og slapp å gå veien videre til Riksmekleren, sier forbundsleder Anita Johansen.

Det er også enighet mellom NHO og Parat.

– Vi er glade for å være i mål med årets lønnsoppgjør, men oppgjøret ble dyrt, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

I forbindelse med lønnsoppgjøret i 2020 var det vekterstreik fra 16. september til 3. desember, og 2.467 vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund var på det meste i konflikt. (NTB)