Enighet i statsoppgjøret

Staten og hovedorganisasjonene har kommet til enighet i forhandlingene. Dermed blir det ikke streik blant ansatte i staten.

Avtalen innebærer en økonomisk ramme på 3,84 prosent.

– Jeg ser frem til et tettere samarbeid med Unio fremover, også på virksomhetsnivå. Vi er begge opptatt av at utdanningsgruppene har gode lønns- og arbeidsvilkår, og sammen står vi sterkere, sier lederen i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Nesten 3.500 statsansatte var klare til å streike hvis ikke kravene hadde blitt møtt, deriblant ansatte i politi, toll, skatt og departementer.