Enighet om kommunelegeavtalen

KS og Legeforeningen ble mandag kveld enige om ny kommunelegeavtale. Nå ber partene staten ta ansvar for å sikre forutsigbarhet både for leger og kommuner.

– Denne enigheten slår fast en ny og viktig retning. Vi er enige om at legevakt ikke kan komme på toppen av en allerede svært presset fastlegehverdag, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø og Legeforeningens president, Anne-Karin Rime, i en pressemelding.

Målet er å beholde dagens leger og legge til rette for økt rekruttering av fastleger. Partene ber i tillegg regjeringen om å gjennomgå finansieringsordningen for legevakt for å sikre forutsigbarhet både for leger og kommuner. Partene er også enige om at det er nødvendig å vurdere innføring av ordinær lønnskompensasjon for legevaktarbeid.

– Vi gjør dette for å sikre at landet har et forsvarlig legevakttilbud, også i årene som kommer. Nå er det avgjørende at regjeringen og Stortinget tar sitt ansvar, sier Gangsø og Rime. (NTB)