Erna Solberg svarer på kritikken: Uenig på flere punkter

Koronakommisjonen la i dag frem en rapport om myndighetens håndtering av pandemien frem til 31. oktober 2021, altså tiden hvor Erna Solberg (H) var statsminister.

Erna Solberg sier hun er enig i mye, men protesterer på flere punkter.

– Jeg er mest kritisk til kommisjonens synspunkt om at flere beslutninger burde vært overlatt til embetsverket, skriver Solberg i en Facebook-melding.

Koronakommisjonen mener at de mange saker som ble løftet helt opp på regjeringens bord førte til at regjeringen ble opphengt i detaljstyring og løpende krisehåndtering. Som eksempel trekker de frem hvem av de flyansatte som skulle i karantene, karanteneregler for fritidseiendommer og deltakere på utdelingen av Nobels fredspris

– Det har, som vi har beskrevet tidligere, blant annet påvirket regjeringens evne til å få et overblikk over kritiske utviklingstrekk og planlegge for den videre håndteringen av krisen, mener Koronakommisjonen.

Og dette er altså det punktet Solberg selv er mest kritisk til:

– Basert på erfaring fra mange års arbeid i regjering, er det ingen grunn til å tro at det ville vært mer effektivt å la departementene forsøke å bli enige på egen hånd fremfor å løfte sakene opp til regjeringsbehandling, skriver Solberg i en Facebook-melding.

– Enkle saker tar uansett ikke mye tid i regjering. Det var pandemiens uforutsigbare utvikling, ikke tidsnød for langsiktig planlegging, som skapte utfordringer under pandemiens gang. Regjeringen brukte mye tid på å forberede seg på ulike utfall og hadde øvelser med dette som tema, skriver Solberg.

Hun trekker også frem kommisjonens påstand om at vaksiner skulle vært skjevfordelt til områder med mye smitte tidligere – og mer.

– De omfattende og grundige analysene vi mottok fra FHI støttet ikke påstander om at tidligere skjevfordeling ville gitt vesentlig mindre sykdom, forutsatt at vi holdt en viss kontroll på pandemien, skriver Solberg.