Fire meldte tilfeller av akutt hepatitt blant barn i Norge

Folkehelseinstituttet har så langt fått melding om fire tilfeller av alvorlig, akutt hepatitt (leverbetennelse) som i all hovedsak omfatter barn under ti år.

De meldte tilfellene i Norge kommer fra ulike deler av landet. Barna har blitt syke i perioden februar til april i år. Alle er enten utskrevet fra sykehus eller i bedring, skriver FHI i en pressemelding onsdag.

De følger nøye med på situasjonen både nasjonalt og internasjonalt, og deltar i europeiske samarbeidsmøter for å få bedre oversikt over sykdomsbildet. Flere europeiske land og USA har rapportert om en økning i antall tilfeller av sykdommen.

– De to siste tilfellene som er meldt i Norge, var syke for en stund siden, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege på FHI. Hun legger til at FHI venter flere meldinger i tiden som kommer, ettersom WHO sin sykdomsdefinisjon er relativt vid og omfatter tilfeller tilbake til 1. oktober 2021.

Hun sier det viktigste er å ha økt årvåkenhet for sykdommen.

– Foreldre som er bekymret for sitt syke barn, skal kontakte helsetjenesten; allmennleger skal som før henvise syke barn til utredning på sykehus når det er nødvendig; og barneleger som utreder barn som passer med sykdomsbeskrivelsen, skal melde mistenkte tilfeller til FHI. Alle barna som så langt er meldt, har fått behandling i sykehus, og de har vært utskrevet eller i bedring på meldetidspunktet, sier Greve-Isdahl. (NTB)