FN-medlemmene vedtok forslag om innskjerping av vetoretten

FNs hovedforsamling gikk tirsdag inn for å kreve at de fem faste medlemslandene i Sikkerhetsrådet begrunner sin bruk av vetoretten. Vedtaket er ikke bindende.

Målet med tirsdagens vedtak er at det skal ha «en høyere politisk pris» når vetomaktene – USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia – stanser en resolusjon i Sikkerhetsrådet, sier en ikke navngitt FN-ambassadør.

Det er uklart om et slikt krav vil føre til at vetoretten brukes mindre. Det kan også føre til hyppigere bruk, ved at et land kan fremme et kontroversielt forslag de vet vil bli stanset, for å tvinge fram en offentlig begrunnelse.

Sikkerhetsrådets faste medlemmer har brukt vetoretten 295 ganger siden 1946.

Resolusjonsforslaget de 193 medlemslandene nå har gått inn for, er over to år gammelt. Det har blitt aktualisert som følge av invasjonen av Ukraina. Russlands vetorett har forhindret ethvert forsøk fra Sikkerhetsrådets side på å gripe inn.

Putin sier at Russland vil fortsette å støtte FN, og at han anser det som «en universell og unik organisasjon», ifølge nyhetsbyrået Tass. (NTB/VG)