FNs sikkerhetsråd kaller inn til sjelden generalforsamling

FNs sikkerhetsråd kalte søndag inn til en spesialsesjon for å avgjøre om det skulle avholdes et sjeldent krisemøte i FNs generalforsamling. Det er bare 11. gang generalforsamlingen har blitt innkalt på denne måten siden 1950.

Av de 15 medlemmene i sikkerhetsrådet stemte 11 for å avholde møtet, mens Russland stemte nei. Kina, India og De forente arabiske emirater avsto fra å stemme.

Dermed skal møtet med alle FNs 193 medlemsland avholdes mandag. Der har ingen vetorett.

Det er ventet at generalforsamlingen skal stemme over en lignende resolusjon som Russland brukte sin vetomakt til å slå ned på fredag, i løpet av få dager.

Søndagens møte, hvor det ble stemt over om mandagens møte i generalforsamlingen skulle avholdes, var prosessuelt slik at Russland ikke kunne bruke sin vetomakt.

Sikkerhetsrådet skal også møtes mandag for å diskutere den humanitære situasjonen i Ukraina. Det blir det femte møtet i Sikkerhetsrådet den siste uken, ifølge Reuters.

I Sikkerhetsrådet har de fem permanente landene vetorett: USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike. De øvrige ti landene velges inn av generalforsamlingen på midlertidig basis. I fjor ble Norge valgt inn.