Pensjonist?  NITO (Organisasjon for ingeniører og teknologer)