Fremdeles ingen enighet i statsoppgjøret

Meglingen i statsoppgjøret pågår fortsatt, opplyser Riksmekler Mats Ruland overfor VG tirsdag ettermiddag.

– Partene kommer inn i meglingen med en rekke krav, og dette er en stor megling som omfatter veldig sammensatte ulike grupper i staten. Da er det krevende å finne en helhetlig løsning som alle partene kan være fornøyd med.

Ifølge Ruland, er meglingen ikke kommet dit at det har vært naturlig å legge frem en skisse.

– Vi har kommet lenge enn første dagen, men det har vært vanskelig. Skikkelig vanskelig.

Nesten 3.500 statsansatte står klar til å streike, hvis kravene deres ikke blir møtt. Politi, toll, skatt og departementer kan bli rammet. Over 41.000 ansatte i staten omfattes av tariffavtalene det forhandles om.