Frp krever politiattest for flyktningarbeidere

Fremskrittspartiet mener det må innføres krav om politiattest for alle som skal jobbe med ukrainske flyktninger.

Frp vil tirsdag be Stortinget om å hastebehandle forslaget, opplyser Per-Willy Amundsen, som er leder i justiskomiteen på Stortinget.

– Vi håper de andre partiene kan legge partiboka til side i denne saken og akseptere at dette hastebehandles i Stortinget. For vi kan ikke vente til høstsesjonen med å gjøre noe, sier Amundsen.

Formålet med kravet om politiattest er å sikre kontroll med hvilke personer som på frivillig basis får arbeide med ukrainske flyktninger, og å forhindre at personer med historikk som overgripere får utføre slikt arbeid.

Bakteppet er medieoppslag om at tidligere overgrepsdømte nordmenn aktivt har engasjert seg i slikt arbeid.

– Frp mener vi nå raskt må endre reglene, slik at personer med overgrepshistorikk ikke skal ha anledning til å jobbe med sårbare flyktninger, sier Amundsen. (NTB)