Fyllingsgraden er fremdeles lavere enn normalen

Ifølge NVEs ferske ukesrapport er det en svak økning i mengden vann i magasinene. Likevel er det fremdeles unormalt lav fyllingsgrad flere steder i landet.

Vannstanden i magasinene er med på å påvirke hvor dyr strømmen blir.

I Sørvest-Norge er fyllingsgraden den laveste noensinne med kun 48,3 prosent.

Også i Øst-Norge er det historisk lav fyllingsgrad, men her produseres det ikke like mye kraft.

I Midt- og Nord-Norge er det derimot godt med vann i magasinene.

Kilde: VG