Helsetilsynet oppretter sak mot Stavanger universitetssjukehus etter kreftstudie

Helsetilsynet skal undersøke om Stavanger universitetssjukehus brøt helseforskningsloven da de koordinerte en stor studie på endetarmskreft.

Studien skulle observere pasienter som ble behandlet med stråling, og ventet med kirurgiske inngrep, skriver NRK.

I november 2020 ble studien stanset etter at kreften spredte seg hos flere pasienter som deltok.

Helsetilsynet, politiet og Statsforvalteren i Vestland skal undersøke hva som gikk galt i studien. (NTB)