Helsetopp: Nedprioriterte mer sykehusbehandling enn nødvendig under coronaen

Øverste embetsperson i Helse- og omsorgsdepartementet, departementsråd Cathrine Lofthus, vedgår i intervju med Koronakommisjonen at helseforetakene reduserte sykehusbehandlingen mer enn nødvendig i starten på pandemien: “Når det gjelder den første bølgen, med nedstenging og de scenariobeskrivelsene som kom fra FHI, kan man i ettertid si at helseforetakene tok ned mer aktivitet enn det vi strengt tatt trengte å ta ned, gitt den bølgen som kom. Gitt hva man visste da, var det likevel antageligvis en ganske god beredskapsbeslutning. De erfaringene tok man med seg utover høsten, og man ble bedre til å vurdere hvilke aktiviteter man tok ned for å klare de ulike bølgene, sier Lofthus som før hun ble dep.råd i HOD i 2021 var adm.direktør i landets største helseregion, Helse Sør-Øst.