Høie: Kunne vært tøffere med regionene om utdanning av intensivsykepleierere

På spørsmål om det var noe han ville gjort annerledes, svarer tidligere helseminister Bent Høie:

– Vi kunne fra departementet vært tøffere med helseregionene om utdanning av intensivsykepleiere. Vi ga dem oppdrag og oppfølgingen var ikke god nok.

– I den situasjonen kunne vi grepet inn, erkjenner han.

Han trekker frem at rapporten understreker at bedre intensivkapasitet ikke ville hatt betydning for smitteverntiltak.