Høyesterett om lekket abort-utkast: Ikke et endelig standpunkt

I en uttalelse fra John Roberts i USAs høyesterett sier han at det lekkede abort-utkastet er ekte, men at det ikke representerer en beslutning fra den øverste domstolen i USA.

Den føderale retten til selvbestemt abort i USA kan forsvinne dersom uttalelsene i det lekkede utkast blir Høyesteretts beslutning.

– Selv om dokumentet beskrevet i gårsdagens rapporter, er ekte, representerer det ikke en avgjørelse til Høyesterett eller et endelig standpunkt for noen av medlemmene i spørsmålene i saken, skriver han.

President Joe Biden sådde tidligere tvil om at utkastet var ekte, noe det nå altså bekreftes at er.

Roberts skriver videre at han mener lekkasjen av utkastet hadde intensjon om å undergrave integriteten i rettens jobb, men at dette ikke vil lykkes.

– Høyesteretts arbeid vil ikke bli påvirket på noen som helst måte, slår han fast.

Republikanernes mindretallsleder i Senatet Mitch McConnell krevde tidligere tirsdag en etterforskning av lekkasjen. Det får han medhold i av Roberts.

– Jeg har beordret rettspolitiet om å iverksette en etterforskning av opphavet til lekkasjen.

Retten til selvbestemt abort har vært gjeldende siden saken Roe mot Wade i 1973, som slår fast at kvinner har rett til selvbestemt abort fram til fosteret er levedyktig.

Utkastet som nettstedet Politico har fått fatt i, skal nemlig avsløre at et flertall i Høyesterett vil sette til side retten til selvbestemt abort, men som ifølge Roberts altså ikke er domstolens avgjørelse.