Høyre vil fjerne eller redusere tollen på ukrainske varer

Norge bør gjøre som Storbritannia og EU og fjerne eller kraftig redusere tollen på varer fra Ukraina, mener Høyre.

– Å gjøre handel med Ukraina enklere, billigere og mer attraktivt er en åpenbar måte å hjelpe det ukrainske folket på, sier Høyre-nestleder Tina Bru.

Hun mener Norge bør vurdere hvordan vi kan hjelpe Ukraina på flere måter, i tillegg til våpenstøtte og bistand. En ting vi kan gjøre, er å følge etter britene ved å fjerne eller sterkt redusere tollsatser, og øke kvotene på varer.

– Det er veldig viktig at Ukraina klarer å holde hjulene i gang i egen økonomi. Det er også avgjørende for at ukrainerne best mulig skal klare å nedkjempe den russiske invasjonen, sier Bru.

Hun mener at å gjøre det enklere å selge ukrainske varer til Norge vil være et viktig bidrag, både for krigsinnsatsen og for at ukrainerne i fremtiden kan gjenoppbygge landet sitt. (NTB)