Hydro med doblet resultat i første kvartal

Høye priser i aluminiumsmarkedet ga Norsk Hydro et justert driftsresultat på 11,2 milliarder kroner i første kvartal – mer enn en dobling fra 2021.

Rekordresultatet i årets tre første måneder kommer til tross for høye råvarepriser og økte faste kostnader i Hydro. Omsetningen for konsernet var på 46,6 milliarder kroner, også det solid opp fra fjoråret da omsetningen var på snaut 32 milliarder.

Resultatet etter skatt endte på 6,4 milliarder, opp fra 1,9 milliarder i fjor.

I tillegg til høyere inntjening på grunn av de økte aluminiumsprisene hadde selskapet også en netto valutagevinst på 2,4 milliarder kroner, en urealisert gevinst på kraft- og råvarekontrakter på 1,4 milliarder kroner, samt et urealisert tap på fremtidige aluminiumskontrakter på 4,48 milliarder kroner.

– Vi opplever sterk vekst i etterspørselen etter våre lavkarbonprodukter. Dette styrker vår konkurranseposisjon i et marked hvor vi forventer at aluminium og særlig grønnere aluminium vil bli svært ettertraktet, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i børsmeldingen om resultatet som ble offentliggjort tirsdag morgen.

Ifølge selskapet har krigen i Ukraina ført til ustabile priser i aluminiumsmarkedet.

– Prisen har vært ustabil og har variert ettersom den russiske invasjonen av Ukraina har ført til frykt for sanksjoner mot russiske produsenter og betydelige forstyrrelser i forsyningen av metall. Økende priser på gass og kraft har også gitt økte produksjonskostnader i Europa, noe som har ført til flere kutt i smelteverkskapasitet, skriver Hydro om resultatet. (NTB)