IMF: Oppstykking av verdensøkonomien kan få store kostnader

Press mot global integrering, inkludert økte handelsbarrierer, truer den økonomiske veksten i verden, advarer Det internasjonale pengefondet (IMF).

– Kostnadene ved ytterligere oppsplitting vil være enorme for alle land. Det vil ramme folk i alle inntektsgrupper, sier pengefondets sjef Kristalina Georgieva og nestleder Gita Gopinath. Advarselen kommer i en beskjed til verdenslederne som samles i sveitsiske Davos.

IMF-toppene sier verdensøkonomien står over en rekke sammenfallende kriser, der følgene av koronapandemien forsterkes av krigen i Ukraina. De sier en trend med begrensninger i handelen og globale forsyningskjeder som bryter sammen, vil ødelegge mange års fremskritt.

Globaliseringen har gjort verdensøkonomien tre ganger så stor og løftet 1,3 milliarder mennesker ut av ekstrem fattigdom, sier de to lederne.

De legger til at i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina har 30 land innført handelsrestriksjoner for mat, energi og andre viktige varer. Georgieva og Gopinath ber verdens ledere stå imot presset og styrke samarbeidet og redusere handelshindringene, samtidig som de kjemper mot klimaendringer og den økende gjeldsbyrden for utviklingsland.

– Verdensøkonomien står overfor sin kanskje største prøve siden andre verdenskrig. Vi har et valg: Gi etter for oppsplittende krefter og gjøre verden fattigere og farligere. Eller endre måten vi samarbeider på, skriver de to. (NTB)