Italienske barn skal ikke lenger automatisk få fars navn

Nyfødte italienere skal ikke lenger automatisk arve farens etternavn, fastslår landets grunnlovsdomstol.

Mens italienske kvinner beholder etternavnet sitt når de gifter seg, har barna automatisk fått fars navn. Dersom foreldrene søker om det, kan mors navn hektes på med en bindestrek.

I praksis betyr dette at svært mange italienske mødre ikke deler navn med sine barn. Ordningen er i strid med både grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen, konkluderte retten onsdag.

I fremtiden må foreldre fritt få velge om barna skal få mors eller fars etternavn eller et dobbeltnavn, sier grunnlovsdomstolen. Den ber landets politikere oppdatere loven. Et forslag til endring er allerede lagt fram i nasjonalforsamlingen.

Dersom foreldrene ikke aktivt velger et navn, skal barna heretter automatisk få et dobbeltnavn.

Tilhengere av lovendringen kaller dommen historisk, «en liten revolusjon» og nok et skritt på vei mot likestilling. (NTB)