Kjøreskolelærer dømt for mobilbruk mens eleven kjørte

En kjøreskolelærer er i Sør-Rogaland tingrett idømt bot på 6.000 kroner og får tre prikker på førerkortet etter å ha brukt mobiltelefonen mens en elev kjørte.

Mannen er også dømt til å dekke sakskostnadene, som er på 3.000 kroner, skriver Aftenbladet.

Kjøreskolelæreren ble stanset i en trafikkontroll i Sandnes kommune i august i fjor og erkjente da at han hadde sett opp og ned fra mobilen sin mens eleven kjørte. Han nektet imidlertid å vedta forelegget han ble presentert der og da, og dermed gikk saken til retten.

Der anførte læreren at saken var prinsipiell. Han mente at han i rollen som lærer var unntatt fra forbudet mot bruk av mobiltelefon. Årsaken var at han mente han var særlig egnet til å vurdere elevens kjøreferdigheter og farene ved bruk av mobil i den gitte situasjonen. Han anså mobilbruken som trygg.

Tingrettsdommer Sindre Anfinsen Sandal var uenig i tiltaltes forklaring og vurderte at «tiltalte i realiteten overlot kontrollen over kjøretøyet til en person uten sertifikat, da han brukte mobilen og fjernet oppmerksomheten sin fra veien og elevens kjøreatferd».

I dommen vises det også til at kjørelæreren fungerer som en rollemodell for ferske sjåfører, og at lærerens mobilbruk kunne gi eleven inntrykk av at forbudet ikke er viktig. (NTB)