Kommisjonen om innreisetiltakene: Preget av hastverk og justeringer

Den forrige Koronakomisjonen ga regjeringens håndtering av økende importsmitte høsten 2020 en hard dom. De mente regjeringen manglet en plan for å håndtere økt smitte over grensen, særlig som følge av unntakene som var gjort for arbeidstakere som bodde utenfor Norges grenser.

Julen 2020 ble det imidlertid strammet kraftig inn igjen. I januar var Norge det nest-strengeste landet i Europa på innreise, og det ble blant annet innført obligatorisk test, og skjerpet inn på karantenehotell-reglene.

I si siste rapport, skriver Koronakomisjonen at innreisetiltakene som ble innført fra høsten 2020 til høsten 2021 var inngripende, og preget av hastverk og stadige justeringer. Dette var krevende både for de som skulle utforme og iverksette tiltakene, og de som skulle etterleve dem, ifølge kommisjonen.