Kommisjonen: Skjevfordeling av vaksiner burde ha skjedd tidligere og i større grad

Det er kommisjonens mening at denne geografiske prioriteringen burde ha vært gjort tidligere og i større grad, skriver de i rapporten.

De mener det ikke ble tatt nok hensyn til at enkelte kommuner hadde langt høyere andel smittede og antall innlagte og hadde en høy tiltaksbyrde over tid, skriver de i rapporten.

Det samme finner Holdenutvalget i sin rapport 15. mars 2021.

“FHIs modelleringer viste dessuten våren 2021 at en omfattende geografisk prioritering av vaksiner til kommuner med høyt smittetrykk ville redusere dødsfall nasjonalt. Med geografisk prioritering av vaksiner i tre runder ble vaksinene fordelt til områdene i landet hvor smitten var høyest.”

Samlet sett gjorde dette at det tok lang tid før geografisk prioritering ble vedtatt av regjeringen. Den geografiske prioriteringen regjeringen vedtok, var mindre og kom i gang senere enn FHI anbefalte.