Kongehuset: Økt strømregning på 3,7 mill.

Kongehuset hadde i 2021 en økning på 111 prosent i strømutgifter sammenlignet med året før. Det tilsvarer 3,7 millioner kroner.

Totalt hadde den ordinære driften av Kongehuset et regnskapsmessig driftsunderskudd på 4,7 millioner kroner i fjor. I tillegg kommer et planlagt regnskapsmessig driftsunderskudd på 129 millioner kroner for et pågående sikkerhetsprosjekt ved Hoffet.

I rapporten skriver hoffsjefen at arbeidet med å utvikle sikkerheten rundt de statlige og private kongelige eiendommene har vist seg å være mer komplisert enn det som ble lagt til grunn da forprosjektet ble utarbeidet.

– Både i Slottsparken og ved Bygdøy kongsgård har flere faktorer ført til at arbeidet har tatt lengre tid enn først antatt: Grunnforholdene har vist seg å være mer kompliserte enn det vi klarte å avdekke i forbindelse med forprosjektet, skriver hoffsjefen, som legger til at dette og andre faktorer har gitt forsinkelser på over et halvt år. (NTB)