Koronakommisjonen: Nådde ikke frem med informasjon til innvandrere

I sin andre og avsluttende rapport slår Koronakommisjonen fast at Solberg-regjeringen ikke lyktes i å nå frem til alle deler av samfunnet med informasjon om vaksine og testing. Det sier kommisjonenes leder under fremleggelsen av rapporten.

– Gransking viser at myndighetene hadde lite kunnskap om hvordan de skulle nå innvandrere, sier Koronakommisjonenes leder Egil Matsen og fortsetter:

– Det tok for lang tid å sette inn tiltak rettet mot denne gruppen.

Ifølge Matsen må offentlig etater være bedre forberedt for å tilpasse kommunikasjon mot minoritetsgrupper.

Rapporten konkluderer også med at pandemien forsterket sosiale ulikheter i samfunnet.

– Ett eksempel er ban og unge øst i Oslo som har opplevd usikkerhet med mye hjemmeskole, og foreldre med usikkert arbeidsliv, sier Matsen.

Kommisjonen anbefaler å målrette tiltak mot utsatte grupper og kommer også med to anbefalinger som de mener er spesielt relevante:

  • Myndighetene må iverksette tiltak for å redusere sårbarhetene ved risiko som er kjent,
  • og rette større oppmerksomhet mot sårbarhet ved Norges internasjonale forsyningslinjer.

Den uavhengige kommisjonen har evaluert myndighetens håndtering av pandemien frem til 31. oktober 2021, altså tiden hvor Erna Solberg (H) var statsminister.