Koronakommisjonen om mangel på intensivsykepleiere: Svært alvorlig

– Det er sært alvorlig at dekningen av intensivsykepleiere ikke var bedre da pandemien brøt ut. Ansvaret ligger hos helse- og omsorgsdepartementet, som øverste myndighet, sier Egil Matsen, som har ledet kommisjonens arbeid, under fremlegggigen av rapporten.

Rapporten fra kommisjonen framhever mangelen på personell, og særlig intensivsykepleiere, samt mangelen på utstyr.

– Dette har vært kjent for nasjonale myndigheter og helseforetakene. I tillegg var sykehusene avhengige av arbeidskraft fra utlandet, sier Matsen.

Debatten om hva kapasiteten egentlig er på norske sykehus har vart gjennom hele pandemien. I mars 2020 skulle sykehusene i Norge lage nød-planer for å skalere opp til 1200 intensivplasser i en krisesituasjon. Men sist i januar i år, viste en ny kartlegging at det kunne trappes opp til 647 intensivplasser med og uten respirator i en krise.

– Det var ikke noen felles oppfatning av hva den samlede intensivkapasiteten faktisk var . Både helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har prøvd å utrede dette, men disse prosessene stoppet opp, sier Matsen under fremleggingen, og sier dette handlet om uenighet om hva en intensivplass innebør.

Han sier kommisjonen mener ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene burde vært mer handlekraftige, og fått dette i gang igjen.