Kraftig nedgang for Nordea i første kvartal

I årets første kvartal ble Nordeas overskudd mer enn halvert, i stor grad som følge av bankens avvikling av russisk virksomhet.

Sammenlignet med samme periode i fjor har banken hatt en stor resultatnedgang, viser Nordeas regnskap for første kvartal 2022.

I de tre første månedene i år tjente Nordea rundt 2.649 millioner norske kroner. Det er nesten en tredel sammenlignet med overskuddet året før, som var på 7.757 millioner kroner.

En betydelig del av nedgangen kan forklares med bankens virksomhet i Russland, som kostet totalt 5.893 norske kroner i første kvartal i år.

Den ekstraordinære regnskapskostnaden skyldes blant annet kredittap og tap på valuta.

– Vi har ingen forretningsaktiviteter i Ukraina, og vår eksponering mot Russland er svært begrenset, sier konserndirektør i Nordea Frank Vang-Jensen i en pressemelding.

– Vi bestemte oss for å avvikle vår russiske virksomhet i 2019, og avviklingen ble gjennomført i første kvartal. Vi har også besluttet å ekskludere alle russiske investeringer i våre fond, sier han videre (NTB)