Kripos: Økt fare for at ukrainske flyktninger utsettes for overgrep

Kripos mener det er meget sannsynlig at potensielle overgripere vil utnytte sårbare mennesker som kommer til Norge. Det kommer fram i en ny rapport.

Kripos, som jevnlig vurderer hvor utsatt ukrainske flyktninger er for seksuelle overgrep, har nå skjerpet vurderingen fra «sannsynlig» til «meget sannsynlig».

Det kommer fram i en rapport som fredag legges fram for justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), skriver NRK.

– Det innebærer at vi vurderer at det er meget sannsynlig at overgripere vil utnytte handlingsrommet som er innenfor flyktningstrømmen til å utnytte og begå seksuelle overgrep, sier Emil Kofoed, leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos. (NTB)