Kvinne funnet død: Politiet opprettholder siktelsen i Kåfjord-dødsfall

Politiet i Troms skriver i en pressemelding onsdag at de opprettholder siktelsen i forbindelse med etterforskningen av et mistenkelig dødsfall i Birtavarre i Kåfjord kommune.

Politiet bekrefter at den avdøde er en kvinne født i 1961 og at mistenkte er en mann født i 1965. Begge hadde tilhørighet til den aktuelle adressen.

Mistenkte ble mandag 3. mai varetektsfengslet i 14 dager med brev- og besøksforbud på grunn av bevisforspillelsesfare.

Politiet har de siste dagene etterforsket saken bredt og har innhentet etterforskningsbistand fra Kripos, fremgår det av pressemeldingen. Det gjenstår fortsatt en rekke avhør og beslag med mer. Det er derfor for tidlig å kunne trekke noen konklusjoner i saken, også hva angår dødsårsak, understreker de.

– Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport i saken. Denne har ikke dannet grunnlag for frafalle eller endre siktelsen mot vedkommende som er pågrepet. Det er likevel viktig å understreke at innholdet i rapporten åpner for flere alternative forklaringer på dødsfallet. Det vil ventelig gå noe tid før endelig obduksjonsrapport foreligger, sier politiadvokat i Troms politidistrikt Christian Hanssen i pressemeldingen.

Av hensyn til den videre etterforskningen så ønsker politiet på nåværende tidspunkt ikke å gå ut med detaljerte opplysninger om hva som så langt har kommet fram.