Lekket utkast: Høyesterett vil forkaste abortlov

Et utkast som nettstedet Politico har fått fatt i, skal avsløre at et flertall i Høyesterett vil sette til side loven om selvbestemt abort.

Loven om selvbestemt abort har vært føderalt lovfestet siden saken Roe mot Wade i 1973.

Utkastet er ikke verifisert av andre kilder enn Politico, og ordlyden kan endres. Lekkasjen, om den viser seg å være autentisk, er et alvorlig brudd på Høyesteretts taushetsplikt.

Den endelige uttalelsen er ikke ventet å komme før sent i juni, skriver CNN.